قوانین مقررات

وب سایت سلامت کالا مطابق با قوانین جمهوری اسلامی عمل میکند

هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری می باشد

مرسوله توسط شرکت بیمه میگردد

مرسوله توسط شرکت بیمه میگردد

در صورت نارضاینی از محصول میتوانید مرسوله را مرجوع نمایید

وب سایت سلامت کالا مطابق با قوانین جمهوری اسلامی عمل میکند

هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری می باشد

مرسوله توسط شرکت بیمه میگردد

مرسوله توسط شرکت بیمه میگردد

در صورت نارضاینی از محصول میتوانید مرسوله را مرجوع نمایید